Versión Castellano  

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

  Mòdul interior EV-100/l

Mòdul exterior EV-100/l

Funcionalitat

Aplicacions
 
     
   
     
   
     
   
     
         
      L'equip de intercomunicació per a guixetes d'atenció al públic ALTOM, mod. EV-100, està compost per dos elements, el mòdul interior EV-100/I i el mòdul exterior EV-100/E.  
       
       
  Mòdul
Interior
EV-100/l
 

El mòdul interior EV-100/I, correspon a la persona que atén al públic. És un element de sobretaula, encara que en casos especials, pot anar encastrat a la taula o en panell.

Aquest mòdul incorpora:
- Amplificador d'emissió/recepció
- Micròfon amb suport flexible
- Interruptor de posada en marxa de l'equip
- Ajustament de nivells d'emissió/recepció
- Ajustament de engegada per a la commutació

 
       
       
  Mòdul
Exterior
EV-100/l

  És el que correspon al públic. De muntatge mural tipus caixa acústica, incorpora:
- Micròfon/altaveu d'emissió/recepció
- Ràdar de detecció per infrarojos

NOTA: En les vistes dels equips i diagrames adjunts, s'indica la situació i la finalitat dels elements de comandament i connexió, així com les necessitats de cablejat i característiques tècniques.
 
       
       
  Funcionalitat   1) Posada en marxa (mòdul interior)
Accionant l'interruptor indicat (4), s'efectua la posada en marxa de l'equip. S'encén el pilot led que hi ha a sobre del mateix (color vermell) (3).

2) Detecció de presència de públic
Un cop s'efectua la posada en marxa, l'equip resta a l'espera sense entrar en comunicació, en el supòsit que a l'exterior no hi hagi cap persona.
Quan s'apropa una persona a la guixeta, mitjançant el ràdar muntat al mòdul exterior (2), es detecta la seva presència establint-se la comunicació. El pilot que hi ha a sobre de l'interruptor de posada en marxa del mòdul interior canvia al color verd (3).
L'ajustament de sensibilitat del detector de presència es troba a la part posterior del mòdul exterior (4). Si es desitja activar el sistema manualment, hi ha un polsador d'activació al mòdul interior (5).
Amb la finalitat d'assegurar la comunicació, en el cas que la persona que es trobi a l'exterior es separi de la guixeta, s'ha previst que, un cop s'hagi realitzat la detecció, resti la comunicació durant un temps, encara que la persona es separi de la mateixa, i el ràdar deixi de detectarla. L'equip es suministra per a una duració de 30", a partir que la persona s'allunyi de la guixeta.
Aquest sistema permet així mateix, que a l'interior no es sentin els sorolls que es produeixen a l'exterior quan no hi ha ningú a la guixeta.

3) Emissió/recepció
Per parlar des de l'interior s'haurà de fer enfront del micròfon i el més a prop possible del mateix. El nivell del volum de l'interior s'ajusta mitjançant el regulador que es troba a la part posterior del mòdul interior (10), ajustable amb tornavís.
Per parlar des de l'exterior no és necessari cap tipus d'actuació, excepte que es produeixi la detecció de presència. El nivell de l'exterior s'ajusta mitjançant el regulador que es troba a la part posterior del módul interior (7), ajustable amb tornavís.

4) Sistema de commutació parla/escolta mitjançant vox control
A partir de la posada en marxa, per a establir una comunicació interior/exterior no es precisa accionar cap comandament. La conversació es realitza de manera normal, tenint prioritat l'interior, efectuant-se la commutació per pressió acústica al parlar al davant del micròfon.
L'ajustament de l'engegada de la commutació es realitza mitjançant el regulador que es troba a la part posterior del mòdul interior (9), ajustable amb tornavís i tenint present la luminositat del pilot led que es troba a sota del mateix (8).
Aquest sistema permet ajustar la sensibilitat del micròfon interior a voluntat (és convenient ajustar-ho per parlar el més a prop possible al micròfon). Un cop s'hagi realitzat l'ajustament, les converses que es tinguin fora del ràdio de captació del micròfon, no es sentiran a l'exterior.
 
       
       
  Aplicacions   El sistema és aplicable tant per guixetes amb obertura, com per a les cabines de concepció actual totalment tancades amb vidres antibala i calaix per pasar documents o diners.

Les seves prestacions permeten el seu montatge i bon rendiment a qualsevol tipus de guixeta de despatx al púbic:
- Estacions ferrocarrils i autobusos
- Administració pública
- Seguretat Social
- Ajuntaments
- Indústries
- Sales de cinema
- Bancs i Caixes d'Estalvi
- Etc.
 
       
Pujar  
  © 2011 Altom Megafonía y Comunicaciones
Borgonya, 6-8 local 5 | 08042 Barcelona. | Tel. 93 435 49 00. Tel./Fax 93 435 97 50 | altom@altommegafonia.com